Κατά 70% αυξήθηκαν οι δωρεές και οι χορηγίες προς το Ορφανοτροφείο του Βόλου τον τελευταίο χρόνο. Αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο δημοσιοποίησε ο …


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube