Ολοκληρώθηκε και θα αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι την Παρασκευή, η τελική πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφορικά στη νέα αρχιτεκτονική του ιδρύματος. Στην πρόταση περιλαμβάνονται πέραν από τις ενστάσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης και σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρόταση για την έδρα της Οικονομικής Σχολής στον Βόλο, είναι ξεκάθαρη, ενώ το γενικότερο πλάνο πλαισιώνεται και από προτάσεις, όπως η δημιουργία στην πόλη πειραματικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την απόφαση της Συγκλήτου ψήφισε αρνητικά μόνο ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, καθηγητής Νικόλαος Δαναλάτος.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube