Σε έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Horizon 2020”, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το έργο θα αξιολογήσει σε διάφορα συστήματα παραγωγής λαχανοκομικών προϊόντων, πρωτοποριακές πρακτικές οι οποίες θα συνδυαστούν με διαστημικές τεχνολογίες, με στόχο την επίλυση προβλημάτων στη γεωργία που επιβαρύνουν την ποιότητα των τροφίμων και το περιβάλλον.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube