Με επιφυλάξεις αντιμετωπίζουν φαρμακοποιοί και ασφαλισμένοι τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας για την κατάργηση της συνταγογράφησης φαρμάκων με τον καθιερωμένο τρόπο μέχρι το καλοκαίρι και την εφαρμογή ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος, που επεξεργάζεται το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι επιφυλάξεις δεν επικεντρώνονται μόνο στα θέματα πρόσβασης και ευχέρειας ως προς τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι στη χώρα μας, που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός οικογενειακών γιατρών, προκειμένου να διεκπεραιώνεται κάθε μήνα η διαδικασία της συνταγογράφησης φαρμάκων χωρίς την ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεθεί σε ισχύ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube