Υπάρχει πρόβλημα αναφορικά στην κάλυψη των θέσεων εργασίας σε τουριστικές υποδομές της χερσαίας Μαγνησίας, αλλά όχι στον βαθμό που παρατηρείται αυτό το διάστημα σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό επισημαίνει ο διευθυντής του ΕΟΤ Θεσσαλίας, ενώ την ίδια εκτίμηση έχει και ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που σημειώνει ότι στη Μαγνησία είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά στους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube