Απελπιστική είναι η κατάσταση την πρωτοβάθμια φροντίδα και συγκεκριμένα στα κέντρα υγείας, κυρίως σε ότι αφορά στην επάρκεια σε προσωπικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κέντρα υγείας στο νομό Μαγνησίας, όπου οι βάρδιες των οδηγών ασθενοφόρων δεν καλύπτονται ολόκληρο το 24ωρο, εξαιτίας της υποστελέχωσης. Στην Αργαλαστή και το Βελεστίνο οι ανάγκες του πληθυσμού δεν καλύπτονται, καθώς οι οδηγοί επαρκούν για τις δύο από τις τρεις βάρδιες του 24ώρου, ή ακόμη και για τη μια από τις τρεις βάρδιες.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube