Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για τις υπερβάσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, με βάση στοιχεία του δικτύου μετρητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που η Περιφέρεια δεν αναγνωρίζει, καθώς δεν έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους τοπικούς φορείς για την υποβολή κοινής καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το θέμα της αέριας ρύπανσης.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube