Διαστάσεις μάστιγας λαμβάνει το φαινόμενο Βολιώτικες επιχειρήσεις να κλείνουν και να μεταφέρονται στη γειτονική Βουλγαρία και ιδίως σε πόλεις νότια της χώρας, οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι πλέον πέρα των μεγάλων εταιρειών ή πολυεθνικών που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα και μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία, τώρα ακολουθούν τον δρόμο της φυγής και μικρομεσαίες ή πολύ μικρές επιχειρήσεις