Πυκνή ομίχλη κάλυψε για δεύτερη μέρα σήμερα το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Η ομίχλη ξεκινούσε από τη θάλασσα και σκέπασε όλη την πόλη μέχρι την κορυφή του Πηλίου, δίνοντας στο Βόλο εικόνα Βόρειας Ευρώπης. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο, για την εποχή φαινόμενο, το οποίο αποδίδεται στη διαφορά θερμοκρασίας που επικρατεί στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα.