Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το 3ο Συνέδριο της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με θέμα «Εξέλιξη των ταφικών εθίμων στην Ελλάδα και η αποτέφρωση των νεκρών», που πραγματοποιήθηκα σήμερα στο ξενοδοχείο Valis στην Αγριά Βόλου. Συνδιοργανώθηκε με την «Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης», το «Επιμελητήριο Μαγνησίας» και την «Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας». Στο συνέδριο μίλησαν ειδικοί επιστήμονες γύρω από νομοθετικά, νομικά και ιατροδικαστικού χαρακτήρα θέματα, σχετικά με την αποτέφρωση των νεκρών