Βόλος Συνέδριο αγροτικής οικονομίας 201016

Μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που ξεκινά σήμερα στον Βόλο. Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των σύγχρονων ζητημάτων της αγροτικής παραγωγής, η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και απόψεων και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την πρωτογενή μας παραγωγή.
Στο μεταξύ, στάση εργασίας πραγματοποίησε το Σωματείο Καθαριστριών-Καθαριστών Ν. Μαγνησίας ενώ έκανε και παράσταση διαμαρτυρίας στην έναρξη του Συνεδρίου για να μην ανατεθεί σε εργολάβο η καθαριότητα το Πανεπιστημίου.