Με τους νέους διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων της Μαγνησίας είχε σήμερα την πρώτη του συνάντηση ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Σωκράτης Σαβελίδης, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα καινούργια τους καθήκοντα, τα οποία αναλαμβάνουν τυπικά από την Τρίτη 1η Αυγούστου και ουσιαστικά από την 1η Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό ανανέωσης στις θέσεις των διευθυντών στη δευτεροβάθμια φτάνει το 67% ενώ ένας αριθμός άνω των 20 διευθυντών που προέκυψαν από την κοπιώδη διαδικασία επιλογής του προηγούμενου διμήνου, θα αναλάβουν την ευθύνη για τη διοίκηση αντίστοιχου αριθμού σχολικών μονάδων για πρώτη φορά στην επαγγελματική τους πορεία.