Σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης βρίσκεται ο κλάδος των μηχανικών και στη Μαγνησία, εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού συστήματος που όπως όλα τα καινούργια νομοθετήματα στη χώρα μας είναι φτιαγμένο με παροιμιώδη προχειρότητα. Έτσι λοιπόν οι μηχανικοί που έχουν διαφορετικές δραστηριότητες, όπως οι μηχανολόγοι μηχανικοί, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν και εμπορική δραστηριότητα, δεν έχουν σαφή ενημέρωση αναφορικά στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.