Περισσότερες από 5.000 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και εφάπαξ δεν έχουν καταβληθεί σε ισαρίθμους συνταξιούχους στη Μαγνησία, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης οι δικαιούχοι.