Μετά το πετυχημένο πέρασμα από την Πελοπόννησο και την Βόρεια Ελλάδα, το 1ο Roadshow Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ήρθε χθες και στο Βόλο. Στις 17:30 μμ. στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ εκπροσώπων επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων, με θέμα “Η εφαρμογή της Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα και η Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση”.