Στο πλευρό των υπό απόλυση καθαριστριών του νοσοκομείου Βόλου, που απασχολούνται σε εργολάβο, τάσσονται οι πρόεδροι των συλλόγων Εργαζομένων και Νοσοκομειακών Γιατρών του «Αχιλλοπουλείου». Οι κ.κ. Τράγαλος και Χαυτούρας καλούν τη διοίκηση να συμβάλει από τη δική της πλευρά ώστε οι συγκεκριμένες εργαζόμενες που δουλεύουν στο νοσοκομείο περισσότερα απ 15 χρόνια να μην πεταχτούν στο δρόμο.