Ιδιαίτερα επιβαρυμένος με κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους, δηλαδή ανεπεξέργαστα λύματα, είναι ο θαλάσσιος χώρος όπου καταλήγει ο υποθαλάσσιος αγωγός στην περιοχή «Αγκίστρι» του Βόλου, όπως προκύπτει από ελέγχους που έκαναν υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας στις 14 Ιανουαρίου. Ενώ το όριο τόσο των κολοβακτηριδίων, όσο και των εντερόκοκκων είναι 500 ανά 100 ml, οι μετρήσεις έδειξαν στην έξοδο του βιολογικού 11.000.000 κολοβακτηριοειδή και 140.000 εντερόκοκκους!
Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα θα προσκομίσει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις εξόδους του Βιολογικού, που δείχνουν επιβάρυνση του Παγασητικού Κόλπου από εκατομμύρια εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη.