Με μεγάλη επιφύλαξη προσεγγίζει ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας, τις ανακοινώσεις της διοίκησης του «Αχιλλοπουλείου» για τη δημιουργία αυτόνομου τμήματος επειγόντων περιστατικών, το οποίο θα στελεχώνεται με μόνιμα ιατρικό προσωπικό και έτσι οι εφημερεύοντες γιατροί των κλινικών δεν θα γίνονται λάστιχο ανάμεσα στο ΤΕΠ και τις κλινικές τους, όπως συμβαίνει σήμερα.