Στην εφορία θα βεβαιώνονται εφεξής οι οφειλές καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΜΒ που ξεπερνούν το ποσό των 293 ευρώ. Στο μεταξύ, σε εφαρμογή του νόμου 4483 που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να επιβάλει τέλη αποχέτευσης σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νομικά πρόσωπα και στρατιωτικές μονάδες. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2017 θα ξεκινήσει κανονικά η χρέωση αυτών των τελών, που αναμένεται να αποδώσουν στα ταμεία της ΔΕΥΑΜΒ ποσό 500.000 ευρώ, σε ετήσια βάση.