Ξεκίνησε η διανομή των ερωτηματολογίων που συνέταξε η διοίκηση του Εμπορικου Συλλόγου Βόλου, προκειμένου να καταγραφεί με σαφήνεια η εικόνα της τοπικής αγοράς κατά τη θερινή περίοδο των εκπτώσεων που μόλις ολοκληρώθηκε. Από τις πρώτες ενδείξεις προκύπτει μείωση του τζίρου της τάξης του 10 με 15%, ενώ τα μέλη του εμπορικού συλλόγου θα κληθούν να απαντήσουν και σε ερωτήσεις για το θέμα της λειτουργίας της αγοράς τις Κυριακές.