Μια από τις πρώτες παρεμβάσεις που προτίθεται να υλοποιήσει η νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης της σε σώμα, θα είναι η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών στις εισόδους εμπορικών καταστημάτων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αυτές οι κατασκευές θα είναι ράμπες που θα αποσπώνται από τις εισόδους των μαγαζιών, τα οποία θα τις τοποθετήσουν, ενώ στα ίδια καταστήματα θα υπάρχει ειδική σήμανση στις προθήκες τους, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες για τις εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν την υποδομή να τους υποδεχτούν.