Απόλυτα σύμφωνο βρίσκουν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας Ευθύμιο Τσάμη, οι προτάσεις του Βολιώτη καρδιολόγου Μάριου Κωνσταντίνου για την καλύτερη λειτουργία του ΕΚΑΒ.