Πολύ κοντά στη υλοποίηση ενός διαχρονικού στόχου όλων των δημοτικών αρχών Βελεστίνου, βρίσκεται η παρούσα δημοτική αρχή, μετά την προέγκριση του κονδυλίου για την κατασκευή του μουσείου γεωργικών εργαλείων.