Ευρωπαϊκών προτύπων εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, στήθηκαν σε χώρο που ήταν αποθήκη, στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου, χάρις την εθελοντική εργασία μαθητών και καθηγητών, ενώ το κόστος των παρεμβάσεων καλύφθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα.