Τον καθαρισμό και τη διευθέτηση δεκαπέντε ρεμάτων περιλαμβάνει η εργολαβία της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, ύψους 500.000 ευρώ, που ξεκινά άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Μεταξύ των ρεμάτων που πρόκειται να καθαριστούν είναι και αυτό στο Χόρτο του δήμου Νοτίου Πηλίου, όπου οι κάτοικοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την επικρατούσα κατάσταση στην κοίτη του. Πάντως με τους διαθέσιμους πόρους και τα υφιστάμενα τεχνικά μέσα η περιφέρεια είναι αδύνατον να καθαρίσει το σύνολο των ρεμάτων του Νομού που εκτείνονται σε μήκος 8.000 χιλιομέτρων(!). Αυτό που γίνεται είναι ο καθαρισμός τμημάτων των χειμάρρων προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διοχέτευση των νερών της βροχής. Η πολιτεία που φόρτωσε τη σχετική αρμοδιότητα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν έχει μεριμνήσει για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά ότι για τον πλήρη καθαρισμό των ρεμάτων της Μαγνησίας απαιτούνται αυτή τη στιγμή 10 εκατομμύρια ευρώ!


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube