Επισημαίνοντας τις ανάγκες για προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Μονάδα του Π.Ε.Δ.Υ Βόλου, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας έστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό και τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Νέστορα Αντωνίου. Στην επιστολή, τονίζεται ότι οι ιατροί της Μονάδας καθημερινά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος παραμένει πεπαλαιωμένος, με μικρή διαγνωστική ικανότητα, και μεγάλη συχνότητα βλαβών.