Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και την ενεργοποίηση του ΕΦΚΑ, προανήγγειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης.