Η αναπληρώτρια πρύτανη σε θέματα δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ιωάννα Λαλιώτου, όταν ρωτήθηκε σήμερα από την TRT για τις επόμενες κινήσεις των ακαδημαϊκών αρχών, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα με τις αντιδράσεις των καταληψιών της ομάδας «Τερμίτα», υπογράμμισε ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε έννομο μέσο, ώστε να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός του τοπικού ακαδημαϊκού ιδρύματος για την ουσιαστική ανάπτυξη της πολυτεχνικής σχολής.