Ο Δήμος Βόλου θα πλαισιώσει το πρόγραμμα για τη σίτιση των μαθητών που πηγαίνουν νηστικοί στο σχολείο τους, προσφέροντας πρωινά γεύματα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη Μητρόπολη Δημητριάδος και τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας να πρωτοστατούν.