Τους άξονες της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής Νοτίου Πηλίου στο επόμενο διάστημα, αλλά και μια σύνοψη σημαντικών πεπραγμένων της, παρουσίασε σε συνάντηση με εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Νίκος Φορτούνας, ενώ σε επιμέρους δράσεις, ανάλογα με τα χαρτοφυλάκιά τους, αναφέρθηκαν Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.