Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Δέσποινα Κότογλου, η Αντιπρόεδρος Σοφία Χάλαρη καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ, υποδέχτηκαν σπουδαστές, γονείς, φίλους και συνεργάτες στην τέλεση του Αγιασμού για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά του Δημοτικού ΙΕΚ Βόλου. Το Δημοτικό ΙΕΚ Βόλου που εδώ και 30 χρόνια πρωτοστατεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, έχει σα στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών, με απώτερο σκοπό την άμεση πρόσβαση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.