Βόλος Να ενταχθούν τα προσφυγόπουλα στο δημόσιο 261016

Υπέρ της ένταξης των προσφυγόπουλων στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα τάσσονται οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και της ακαδημαϊκής κοινότητας που παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου, με αφορμή απόφαση της Συνόδου προέδρων και κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας.
Όπως επισημάνθηκε στη συνέντευξη, τα παιδιά των προσφύγων, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς παραμονής και τον προβλεπόμενο χρόνο διαμονής τους στη χώρα, πρέπει να ενταχθούν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και πρέπει να εγγραφούν σε σχολείο της ευρύτερης περιοχής τους, με ταυτόχρονη ενεργοποίηση από πλευράς πολιτείας καταλλήλων υποστηρικτικών δομών, στελεχωμένων από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.