Στην κατάθεση μηνύσεων αποφάσισε να προχωρήσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υπόθεση της κατάληψης «Τερμίτα» και την παρεμπόδιση του έργου επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής σε έκταση του Παλαιού Λιμεναρχείου, στον Βόλο. Ειδικότερα, τα μέλη της Συγκλήτου αποφάσισαν να κατατεθεί μήνυση για καταπάτηση του χώρου ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου και καλούν τις αρμόδιες Αρχές να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα, ώστε να αποδοθούν οι συγκεκριμένες εκτάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκειμένου να αρχίσει το έργο. Η Σύγκλητος αποφάσισε, επίσης, να καταθέσει μήνυση για τις απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας των μελών της διοίκησης και της πανεπιστημιακής κοινότητας.