Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ περίπου, έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι υπεύθυνοι του εράνου αγάπης για την αγορά του ειδικού λεωφορείου, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βόλου. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι τα 65.000 ευρώ. Ωστόσο, στις πρώτες δέκα ημέρες που εξελίσσεται η συγκεκριμένη προσπάθεια, πολλοί είναι οι Βολιώτες που κατέθεσαν τον οβολό τους είτε αγοράζοντας τα κουπόνια που κυκλοφορούν, είτε καταθέτοντας διάφορα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν ανοιχτεί από τον σύλλογο Γονέων και τη διεύθυνση του ΕΕΕΕΚ Βόλου. Προς το παρόν πάντως οι οικονομικά επιφανείς συμπολίτες μας, οι φορείς της περιοχής και οι μεγάλες βιομηχανίες δεν έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη.


Δείτε το Video στο κανάλι μας στο youtube