Κραυγή αγωνίας σήμερα από 50 ανέργους που φιλοξενούνται στον ξενώνα αστέγων και σε μισθωμένα ακίνητα του Δήμου Βόλου, ώστε να μη μείνουν στο δρόμο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, που λήγει το πρόγραμμα Στέγασης και Επανένταξης τους. Οι ωφελούμενοι ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει παράταση στο πρόγραμμα και από τη Δημοτική Αρχή Βόλου να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.