Τουλάχιστον 20 λιγότερους ιερείς θα μετρούσε τα τελευταία χρόνια η Μητρόπολη Δημητριάδος αν δεν έχει ενεργοποιηθεί το ίδρυμα επιμόρφωσης και οικονομικής στήριξης νέων κληρικών, το οποίο παρέχει ουσιαστική στήριξη σε νέους ανθρώπους, που επιθυμούν να στραφούν στο Θεό και δεν μισθοδοτούνται από την πολιτεία.