Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η «Δημοκρατική Συνεργασία» στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΙΚΑ Μαγνησίας. Στις εκλογές ψήφισαν 106 από τα 115 εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου. Κατά την εκλογική διαδικασία η «Δημοκρατική Συνεργασία» έλαβε 72 ψήφους και 32 η «Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία». Η «Δημοκρατική Συνεργασία» κερδίζει πέντε έδρες και δύο έδρες η «Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία».