Μετά τις αντιδράσεις των οικολογικών οργανώσεων και της περιφέρειας Θεσσαλίας στο θέμα της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ Ηρακλής, η διοίκηση του εργοστασίου στο Βόλο ενημέρωσε σήμερα του δημοσιογράφους για τις προθέσεις της και ξεκαθάρισε ότι αφενός διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την καύση υπολειμμάτων ανακύκλωσης και αφετέρου ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη χρήση των συγκεκριμένων υλικών στη βιομηχανική δραστηριότητα, εφόσον τηρούνται όλες οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.