Σε οικονομικό αδιέξοδο έχει οδηγήσει τους πρατηριούχους και στη Μαγνησία, το ισχύον φορολογικό καθεστώς, ενώ η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης θα δώσει τη χαριστική βολή στον κλάδο, καθώς τριπλασιάστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι δεν θα αργήσουν να κλείνουν, το ένα μετά το άλλο, τα πρατήρια υγρών καυσίμων της περιοχής.