Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Βόλου ανακοινώθηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4235/2014, οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στον Δήμο Βόλου αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου τους. Διαφορετικά κινδυνεύουν με την επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ».