Βόλος Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για έκτακτες καταστάσεις στα σχολεία 141216

Στα «θρανία» κάθισαν σήμερα καθηγητές Γυμνασίων του Βόλου ώστε να ενημερωθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για θέματα πυρασφάλειας και να ενημερώσουν σχετικά τους μαθητές τους, ενώ ανάλογη συνάντηση θα γίνει και με καθηγητές Λυκείων. Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ομάδων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στα σχολεία. Η πρωτοβουλία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σε πολλά σχολεία δεν έχει γίνει έλεγχος αν τηρούνται οι όροι πυρασφάλειας και η διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου καλεί τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων να την ενημερώσουν αν υπάρχουν ελλείψεις σε πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές και άλλα μέσα πυρασφάλειας.