Έντονο είναι το ενδιαφέρον τεχνικών εταιριών για το διαγωνισμό του έργου της ζωνοποίησης στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, που θα εκσυγχρονίσει το δίκτυο της ύδρευσης και θα περιορίσει σε εντυπωσιακό βαθμό τις σχεδόν καθημερινές διαρροές. Μέχρι τα τέλη του μήνα οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μετά την 1η Αυγούστου θα ανοίξουν οι προσφορές, ώστε να γίνει στη συνέχεια η δημοπράτηση της εργολαβίας, η οποία έχει διασφαλισμένους πόρους ύψους σχεδόν 14,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.