Στάση αναμονής κρατούν οι δικηγόροι του Βόλου αναφορικά στην εγκατάσταση POS στα γραφεία τους. Προς το παρόν πάντως δεν προκύπτει υποχρέωση του κλάδου σχετικά με την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την ύπαρξη ή όχι POS, όπως ισχύει για τους εμπόρους.