Υπεγράφησαν από το υπουργείο Υγείας οι εγκρίσεις σκοπιμότητας για την χρηματοδότηση των αναγκών του Νοσοκομείου Βόλου, μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αναφορικά στην προμήθεια στεφανιογράφου, και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Καρδιολογικό, το ακτινολογικό, τη ΜΕΘ και τα χειρουργεία. Σημειώνεται ότι μετά τις εγκρίσεις σκοπιμότητας θα πρέπει να δρομολογηθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.