Βιολογικοί καθαρισμοί, δίκτυα αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 88,3 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνονται στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στη Θεσσαλία από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης». Η κατανομή του συγκεκριμένου ποσού οριστικοποιήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος, στην οποία συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, εκπροσωπώντας την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Στην ίδια συνεδρίαση επιβεβαιώθηκε η οριστική ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ως έργου προτεραιότητας, της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου.