Τη χειρότερη επίδοση από το 2001, οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, αποτυπώνουν τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στο νομό Μαγνησίας, καθώς προκύπτει ένα ιδιαίτερα αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων.