Βόλος Απόφαση για τη διαχείριση των απορριμάτων 221216

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και συνδέσμου   διαχείρισης απορριμμάτων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων». Ο ασκών χρέη δημάρχου Θάνος Θεοδώρου εξήγησε ότι οι όροι σύναψης της σύμβασης είναι σύμφωνοι με το υπόδειγμα που εστάλη από το υπουργείο και πρόσθεσε ότι όλες οι αποφάσεις θα εισάγονται για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.