Και από την αυριανή διαδικασία των πλειστηριασμών θα απέχουν οι συμβολαιογράφοι και στο Βόλο, κατόπιν σχετικής απόφασης της συντονιστικής επιτροπής του κλάδου τους, που έχει εκφράσει έντονες αντιδράσεις για το ισχύον πλαίσιο διενέργειας των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.