Οριακή υπέρβαση των νιτρικών στις δεξαμενές ύδρευσης Φυτόκου και Κλήματος, προκύπτει από δειγματοληψία που έγινε στις 30 Ιανουαρίου από τη ΔΕΥΑΜΒ και τη Διεύθυνση Υγείας, ενώ στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Φυτόκου οι τιμές των Νιτρικών βρέθηκαν οριακά κάτω της παραμετρικής τιμής των 50mg/l με αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΜΒ να συστήσει στους καταναλωτές την μη χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής.