Από τα τρία έτη ξεκινάει η επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή και το διαδίκτυο και από την ηλικία των 5 ετών παίζουν ήδη παιχνίδια. Στη Θεσσαλία το ποσοστό εθισμού στο διαδίκτυο ανέρχεται στο 12%. Αυτά μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν στις εργασίες της διημερίδας που ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στην έδρα της Μητρόπολης Δημητριάδος, με θέμα τη θετική και δημιουργική χρήση της τεχνολογίας.